Anke van de Water

Ooit sprak een oud-collega de volgende zin naar mij uit: ‘ik heb een overleg ingepland om te overleggen over onze overlegstructuur.’

Het was het moment waarop ik wist: ik wil iets anders doen.